Arendusprojektid 2018/2019

Leader 1. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajandus poliitikaga kaasneva maaelu arengumeetme 19.2 toetuse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projekti toetus“ tegevus – Muudetava tiivanoolsusega hävitaja Panavia Tornado ostmine. Toetuse osakaal 50% projekti maksumusest.

Selgitus: Panavia Tornadoga on tegemist Inglismaa, Itaalia ja Saksamaa ühisprojekti alusel väljatöötatud ja toodetud seni Lääne-Euroopa ainukese muudetava tiivanoosusega lennuki tüübiga. Lennuki restaureeris Eesti Lenundusmuuseumi tarbeks Ühendkuningriigi ettevõte       Jet Art Aviation Ltd. Lennuki esmaesitlus toimus Eesti Lennupäevad 2019 raames. Lennuk on ette nähtud olema õppeotstarbeline eksopnaat.


Leader

2. Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajandus poliitikaga kaasneva maaelu arengumeetme 19.2 toetuse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projekti toetus“ tegevus – Külastus ja eksponeerimistingimuste ning töötingimuste parandamine. Toetuse osakaal 50% projekti maksumusest.

Selgitus: Projekti tegevuste raames osteti 5 merekonteinerit eksponaatide ladudeks, territooriumi jälgimiseks ja kontrolliks, samuti liikumispuudega inimeste transpordiks patrullelektriauto, mahukas komplekt tarvikuid lennutehnika eksponeerimiseks, soojuskiirgur infopunkti ning distantsjuhtimisega peavärav.