Missioon

  • Eesti Lennundusmuuseum kui innovaatilise tehnikavaldkonna huvikeskus tasakaalustab Eesti ühiskonnas valitsevat tungi humanitaarhariduse järele ja propageerib lennutehnika valdkonna kaudu inseneriharidust ning püüab suunata noori insenerihariduse omandamisele.
  • Eesti  Lennundusmuuseum jäädvustab Tartu kui lennunduskeskuse ajalugu (esimene mootorlennu demonstratsioon Eestis toimus Tartus), Eesti lennunduse ajalugu ja tasakaalustab kolmanda suunana mere ja kuivamaa tegemiste kõrval õhuasjandust.
  • Eesti Lennundusmuuseum pakub Eesti Lennuakadeemiale tehnilist tugiõppebaasi.
  • Eesti Lennundusmuuseum kui rahvusvaheliselt arvestatav teadmistepõhine turismikeskus on regionaalpoliitika oluline hoob
    Lõuna-Eestis.
  • Eesti  Lennupäevade korraldamisega kutsutakse kokku vähemalt kord aastas lennundusvaldkonna töötajad ja kõik lennundushuvilised.