Muuseumikogu koostamise põhimõtted

 1. Lennundusmuuseumi muuseumikogu täiendatakse lähtuvalt Lennundusmuuseumi Visiooni ja Arengukava-programmi põhimõtetest ning eesmärkidest.
 2. Silmas peetakse järgmisi eesmärke:
  • ajalooline eesmärk – Eesti territooriumil tegutsenud lennundusvaldkonda ja raketindust puudutuva temaatika jäädvustamine nii informatiivsel kui materiaalsel tasandil;
  • hariduslik eesmärk – maailma eripalgeliste ja silmapaistvamate lennundustehnika näidiste  esitlemine, lennundusvaldkonna erialade propageerimine;
  • elamuslik eesmärk – lennunduse tehnilise innovatsiooni arengu ajaloo ja kehaliste võimete arendamisega seotud atraktsioonide sidumine vaba aja veetmisega.
 3. Kogude koostamisel ja täiendamisel peetakse silmas järgmisi põhiumõtteid:
  • esmajärjekorras Eesti riigiga seotud lennutehnika ajalukku kuuluvad eksponaadid;
  • teises järjekorras Eesti territooriumiga seotud lennutehnika ja raketinduse eksponaadid;
  • kolmandas järjekorras Eesti liitlasriikide tähelepanuväärsemad lennutehnika näidised (hariduslik ja tehniline aspekt);
  •  neljandaks Eestiga piirnevate riikide tähelepanuväärsemad lennutehnika näidised (hariduslik ja tehniline aspekt);
  • viiendaks maailma tähelepanuväärsemate lennukite näidised (hariduslik ja tehniline aspekt).
 4. Eesmärkide realiseerimise võimaluse loomiseks peetakse aktiivselt silmas järgmist:
  • lennundusriikide kui doonorriikide lennutehnika põlvkondade vahetuse ajagraafikut, mis õigeaegse reageerimise korral loob võimalusi lennundusmuuseumi taotluste realiseerimiseks;
  • Eesti riigi vastavate ametkondade ja institutsioonide konstruktiivset kaasamist lennutehnika taotlemisel;
  • Lennutehnika taotlemise rahastamise võimaluste loomine, mis annab aluse lõplikuks otsuseks lennutehnika lülitamiseks eksponaatide nimekirja.

NB!

 • Eesti Vabariigi aegset lennutehnikat pole praktiliselt säilinud.
 • Lennundusmuuseumi tegevuse põhiline rõhk on pandud militaartehnikale, kuna see on tehnilises mõttes mitmekesisem.
 • Võimalikest doonorriikidest on võimalik saada sõjalise kallakuga lennutehnikat vaid siis, kui kogu konkreetse lennukitüübi park  relvastusest maha võetakse, mistõttu lennukite taotlemiseks on ainuvõimalik kasutada vaid lühikest ajavahemikku.30. detsember 2014.a.