Eesti Lennundusmuuseumi uurimis- ja teadustegevuse plaan 2023-2026

 1. Püsinäituse Kaks paralleelkarjääri Eesti Õhuväes (helikopter Robinson 44 ja piloot major Anneli Kajamaa)“ koostamine, komplekteerimine ja ehitamine.Hetkeseis: Soetatud on kolm merekonteinerit. Ekspositsioonis on deponeeritud Õhuväe poolt helikopter Robinson R44, Anneli Kajamaa on andnud muuseumile üle isiklikud vormid ja esemed. Ees seisab merekonteinerite ümberehitamine ja vitriinidega varustamine; näituse ülespanemine. Püsinäituse koostamiseks ja komplekteerimiseks kaastakse kuraatorina Tartu Ülikooli üliõpilased.
 2. Püsiekspositsiooni „Saab Viggen-37 kui rariteedi 20 aastat Eesti Lennundusmuuseumis“ teabepaneeli „Eesti ja Rootsi lennunduse ajaloo võrdlus“ koostamine ja ehitamine.Hetkeseis: 2004.a. 1. oktoobril andsid Rootsi Suursaadik Eestis T.E. hr. Dag Hartelius ja Rootsi Õhuväe Muuseumi direktori hr. Sven Scheiderbaueri  üle Eesti Lennundus-muuseumile äsja Ülenurme lennuväljale maandunud ja lennundusmuuseumi pukseeritud hävitaja Viggen JA37.  Eesti lennundusajaloo ja Rootsi lennunduse võrdleva ajaloo materjalide valik on käimas. Püsiteabepaneel peaks olema valmis Kultuuripealinn Tartu 2024 raames Eesti Lennupäevad 2024 ajaks (juuni 2024).
 3. Külmasõja ajaloo killud. Koostöö Norra Lennundusmuuseumiga (Bodo ja Tartu Kultuuripealinnad 2024). videointervjuude kogumiku koostamiseksHetkeseis: Kultuuriministeeriumi toel soetati nn. „vaikuse box“. Käsil on videointervjuude salvestamine. Kaastakse teema läbitöötamiseks Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Ülikooli üliõpilased.
 4. Brigaadikindral Teo Krüüneri eluloo Raamatu trükk.Hetkeseis: Materjalide kogumine. Raamatu koostamiseks ja püsinäituse  komplekteerimiseks kaastakse kuraatoritena Tartu Ülikooli üliõpilased.
 5. Eesti Lennundusmuuseumi ajalugu. 20 aastat. Fotode ja dokumentide süstematiseerimine ja valik. Raamatu koostamine.Hetkeseis: Käsil on fotomaterjalide kogumine ja valik. Raamatu koostamiseks ja püsinäituse  komplekteerimiseks kaastakse kuraatoritena Tartu Ülikooli üliõpilased.
 6. Aerodünaamika ajalugu praktikas. Aerodünaamika osakonna asutamine ja õppeotstarbeliste stendide ehitamine.Hetkeseis: Käivad läbirääkimised komplektse lennukitiiva soetamiseks. Käivad konsultatsioonid sobilike stendide valikuks ja ehitamiseks.
 7. Eesti Lennuväljad ja lennujaamad ning lennuplatsid Eesti territooriumil. Kogumiku koostamine
  • Ämari lennuväli
  • Tartu Ülenurme lennujaam
  • Tartu Raadi lennuväli
  • Lasnamäe lennuväli

  Hetkeseis: Käsil on teksti- ja fotomaterjalide kogumine

 8. Taasiseseisvunud Eesti lennukoolituses kasutatud lennutehnika. Ülevaade-publikatsiooni koostamine.
 9. Eesti territooriumil paiknenud okupatsioonivägede õhutõrjesüsteemid. Ülevaate-publikatsiooni koostamine
 10. Taasiseseisvunud Eesti lennukoolituse ajalugu. Raamatu koostamine.
 11. Eesti lennundusettevõtetes kasutatud liinilennukid. Ülevaate-publiktsiooni koostamine.
 12. Eestis paiknenud okupatsioonivägede lennuvägi. Ülevaate-publikatsiooni koostamine.

2023 a.
Koostas Mati Meos