Uudised ja press

Jet Art Aviation Ltd (Ühendkuningriik) laadis Selbys 05.03.2019 veokile demonteeritud muudetava tiivanoolsusega hävitaja Panavia Tornado F.3. Lennuk alustas Tilbury sadamast laeval teed Eesti poole 06.03.2019 ja jõuab planeeritavalt Eestisse 12.03.2019. Lennuki mahalaadimine toimub Lennundusmuuseumis 13.03.2019. Transporti korraldab Kaarlaid OÜ. Lennuk monteeritakse kokku 17. töönädalal. Pidulik esmaesitlus toimub Eesti Lennupäevad 2019 (8.-9. juuni) programmi raames.


23. septembril 2018 suundus Eesti Lennundusmuuseumi hävitaja MiG-21bis Pärnusse, et olla üks filmi “Tulilind” staaridest. Filmi lennundusega seotud kaadrid filmitakse Pärnu lennuväljal ja selle säilinud betoneeritud angaarides. Lennuk on filmivõtetel orienteeruvalt ühe nädala.


9.-10. juuni 2018.a. toimusid Eesti Lennupäevad 2018. Need lennupäevad olid planeeritud keskseks sündmuseks juubeli “Eesti Vabariik 100” tähistamistriloogias aastatel 2017/2018/2019.


16. märtsil 2018.a. saabus Lennundusmuuseumisse Inglismaalt pärit vertikaalstardi ja –maandumisega (V/STOL) hävitus- ründelennuk
Harrier GR.3 XZ994. Harrieri tüüp on olnud praktiliselt ainukene ja kindlasti seni kõige õnnestunum vertikaalstardi ja –maandumisega lennuk, mis on vastu pidanud kõikidele aja proovidele. Lennuki idee autorid on inglased. Lennuki konstruktsioon põhineb Pegasus-tüüpi reaktiivmootoril, mille väljundi kuumad gaasid toidavad tagumisi pööratavaid väljunddüüse ja mille turbiiniga samal teljel paikneva õhu kompressor toidab eesmisi pööratavaid väljunddüüse. Lennuki arendusse kaasati ameeriklased. Kokku on Inglismaal ja USA-s toodetuid Harrieri perekonna lennukeid umbes 825. Muuseumi eksponaatide seas on Harrier GR.3 esimene Inglismaa päritoluga lennuk.

Vertikaalstardi ja –maandumisega lennukite viimane sõna on USA-s väljatöötatud hävitaja F-35B Lighting II. See lennuk lendab juba üle helikiiruse ja on ka nn. „nähtamatu“. Lennuk on võetud juba mitme riigi poolt relvastusse.


30. augustil 2017 saabus Eesti Lennundusmuuseumi Politsei ja Piirivalveameti Lennusalgas kasutusest maha võetud seirelennuk L-410 UVP. Lennuk on toodetud Tšehhoslovakkias 1981. aastal, kasutuses olnud Saksamaal ja kingitud Eestile 1992. aastal.

Reisi- ja kaubalennuk L-410 on projekteeritud ja toodetud Tsehhoslovakkias. Lennuk oli mõeldud väljavahetamaks lennukitüüpi An-2. Esimene lend toimud 16.aprillil 1969 ja seeriatootmisse läks lennuk 1970.a. Tootmine jätkub tänaseni. Kõige uuemaks varsiooniks on täielikult uuendatud L-419NG, mille tootmise õigused on omandanud Venemaa ettevõte. Lennuki hind on vahemikus 2,2-2,4 milj $. Tänaseks on toodetud üle 1200 lennuki.

Eestisse toodud lennukite ajalugu on Rein Porro mälestustes järgmine:

Pärast Eesti taasiseseisvumist soovis Saksamaa Kantsler Helmut Kohl teha lennuki L-410 näol kingituse president Arnold Rüütlile. Asjaolusid läksid uurima Lennuameti peadirektor Mati Sõrmus ja instruktor-piloot Rein Porro. Kohapeal selgus, et valida sai 12 sellist tüüpi lennuki hulgast, mis kõik olid eriotstarbelised dessantvariandid. Sellised lennukid presidendile kasutamiseks ei sobinud, kuid koheselt idanes mõte taotleda 5 sellist lennukit meie Õhuväele. Selline mõte esitati ka selleaegsele Saksmaa suursaadikule Eestis Henning von Westinghausenile. Vastuseks teatati, et Saksamaa ei või varustada teiste riikide militaarstruktuure. Arutati ka teisi võimalikke kasutusvaldkondi kus seda lennukit võiks kasutada – piloodikoolituse väljaõpe, piiride patrull, jne. Aktiivset suhtlust saksa poolega pidas instruktor-piloot Rein Porro, kooskõlastades oma tegevust Mati Sõrmusega.

Lõpptulemuseks teatas saksa suursaadik, et Saksamaa on otsustanud Eestile kinkida 2 sellist lennukit. Esimese lennuki L-410 tähisega ES-EPA toomiseks moodustati meeskond: Rein Porro (komandör), Jaanus Nuut (2. piloot) ja Kalle Allikson (insener). Lennuk startis Frizzeni lennubaasist 2.11.92 kell 9.48, tegi vahemaandumise Vilniuses ja maandus 15.19 Tallinnas. Teise lennuki L-410 tähisega ES-EPI toomiseks moodustati meeskond: Rein Porro (komandör), Tarmo Paju (2. piloot) ja Kalle Allikson (insener). Lennuk startis Frizzeni lennubaasist 16.12.92 kell 10.51, tegi vahemaandumise Vilniuses ja maandus 16.55 Tallinnas. Piirivalve Lennusalga piloote hakati koolitama 09.02.1993.a.


3.-4. juunil toimusid Eesti Lennupäevad 20017. Lisaks tavapärasele oodatud akrobaatikapilootide esinemistele oli selle aasta Lennupäevade tõmbenumbriks NATO liitlaste moodsa soomustehnika kohalolek.


Ameerika päritolu hävituslennuk F-4 Phantom II, mida lennundusmuuseum peaaegu 14 aastat ootas, on lõpuks jõudnud Saksamaalt Eestisse. Lennuki mahalaadimine vedukitelt ja seejärel kokkumonteerimine algas laupäeval, 21.01.2017.


Laupäeval 21. mail 2016 korraldati motoralli HAMC Tartu Estonia Poker Run 2016. Ralli üks kontrollpunkt asus Eesti Lennundusmuuseumis. Lennundusmuuseum tagas kontrollpunkti läbijatele tasuta muuseumi külastuse. Motorallist osavõtjaid oli 340.


20. mail 2016, külastas Eesti Lennundusmuuseumi kaitseminister Hannes Hanso, teda saatis hr. Jaan Õunapuu. Arutati edasist võimalikku koostööd Eesti Lennundusmuuseumi, Eesti Sõjamuuseumi ja Kaitseministeeriumi vahel.


19. mail 2016 saabus Eesti Sõjamuuseumist Lennundusmuuseumi  õhutõrje osakonna eksponaatide täienduseks kaks olulist eksponaati: saksa õhutõrjekahur Flack 88 ja soomustatud komandopunkt BTR 60K. Mõlemad vajavad restaureerimist.


6. mail 2016 jõudis Lennundusmuuseumisse haruldane Vene hävituslennuk MiG-25. 
MiG-25 montaaž muuseumis lõpetati 17. mail 2016.a.