Toetused ja toetajad

Toetused

LeaderLennundusmuuseumi jätkusuutlikuse kindlustamine
Tartumaa Arendusselts ja PRIA

Projekti eesmärkideks oli:

  • Universaalse liikurseadme AVANT 836 soetamine ja sellega töötajate mobiilsete seadmetega varustatuse tagamine
  • Lennundusmuuseumi Õhukaitse osakonna ekspositsiooni täiendamine ja II Maailma-sõja-aegse õhutõrjekahuri Flack 88 lõplik komplekteerimine helgiheitja ja generaa-toriga.

Projekti netomaksumus oli 93487,52 eur ja toetus sellest oli 69413,45 eur. Projekti eesmärgid on täidetud 2023.a.


Maailma tehnikakultuuri pärand – muudetava tiivanoolsusega Panavia Tornado
Tartumaa Arendusselts ja PRIA
Leader
Eesti Leader-meetme Euroopa Maaelu Põllumajandusprogrammi – Euroopa investeeringud maapiirkondadesse – raames rahastas Tartumaa Arendusselts 50% mahus projekti “Maailma tehnikakultuuri pärand – muudetava tiivanoolsusega Panavia Tornado”. Projekti raames soetati unikaalne lennukeksponaat Ühendkuningriigist. Lennuki restaureerija ja komplekteerija oli ettevõte Jet Art Aviation LTD (UK). Lennuki esmaesitlus toimus Eesti Lennupäevad 2019 programmi raames. Lennuk lülitatakse Lennundusmuuseumi õppeotstarbeliste eksponaatide nimistusse.


LeaderKülastus- ja eksponeerimistingimuste ning töötingimuste parandamine
Tartumaa Arendusselts ja PRIA

Eesti Leader-meetme programmi raames on realiseeritud projekt “Külastus- ja eksponeerimistingimuste ning töötingimuste parandamine”. Projekti omafinantseeringu maht oli 50%. Projekti tegevusnimistu on järgmine:

  1. Distantsjuhtimisega peavärava ehitus
  2. Territooriumi valveks elektriauto soetamine
  3. Merelennuväe stendid
  4. Soojuskiirgus infopunkti
  5. Lennutehnika esitlemise ja ürituste korraldamise tarvikud (komplekti kuuluvad nt. lennukite trapid,reklaam-info alused, jne.)
  6. Merekonteinerid (5 tk) muuseumi vara ja eksponaatide ladustamiseks.

Toetajad